مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی علوم کامپیوتر
  /دانشگاه دولتی سمنان / معدل 16.89

دانش تخصصی

 • اشنایی با ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اشنایی با office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اشنایی با اینترنت
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • اشنایی با ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اشنایی با office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اشنایی با اینترنت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com