مختصری از من

به شدت علاقه مند به محیطی هستم که انتظاراتش به مراتب بالا تر از سطح دانشی و مهارتی من است این باعث انگیزه بیشتر میشود و از یکنواختی خارجم میکند.علاقه زیادی به طراحی دارم,پیاده سازی ایده ها مرا به وجد می آورد و از کار تیمی و چالش برانگیز استقبال میکنم.

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی معماری
  /دانشگاه پردیس شمال آمل

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت ساختمانی پی تا بام
  مهندسی عمران معماری/ طراحی داخلی و نما

  توضیحات: به مدت 4 ماه در یک شرکت طراحی داخلی و نما انجام دادم که به دلیل تداخل با دوره خدمت وظیفه ناچار به رها کردن آن شدم.

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • طراحی معماری
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Autodesk Revit Architecture
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Vray 3ds max
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Vray skhup
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SktchUp
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • طراحی معماری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com