مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1395
  کارشناسی مهندسی شیمی
  /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • آشنایی با نفت خام و فراورده های نفتی و فرایندهای پالایشگاه های نفت، گاز و پتروشیمی. آشنایی با فرایند های غشایی و کاربردشان.
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Aspen & Aspen plus
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Hysis
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab Simulation
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • آشنایی با نفت خام و فراورده های نفتی و فرایندهای پالایشگاه های نفت، گاز و پتروشیمی. آشنایی با فرایند های غشایی و کاربردشان.
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com