مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی بيوتكنولوژي
  /دانشگاه شهيد مدني تبريز

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  ارائه مقاله مروري بر گياهان مختلف تراريخته سيب زميني و در مجله علمي پژوهشي مهندسي ژنتيك وايمني زيستي قرار است چاپ شود
 • 1395
  ارائه ي مقاله مروري بر گياهان مختلف تراريخته سيب زميني در مجله علمي پژوهشي مخندسي ژنتيك و ايمني زيستي
 • 1395
  ارائهي مقاله مروري بر گياهان مختلف تراريخته سيب زمينه در مجله علمي پژوهشي مهندسي ژنتيك و ايمني زيستي

افتخارات

 • 1395

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • شركت و همكاري در كارهاي پژوهشي و تحقيقاتي در زمينه رشته تحصيلي

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • استخراجDNA/الکتروفورز/PCR
  100% Complete
  عنوان مدرک: انجمن ژنتيك ايران
 • هیدروپونیک
  80% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه شهيد مدني
 • اینسکتاریوم
  80% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه شهيدمدني
 • مقاله نویسی مقدماتی
  100% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه شهيد مدني
 • نانوبیوتکنولوژی
  80% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه شهيد مدني

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • new DNA(APE)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • STATA
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • استخراجDNA/الکتروفورز/PCR
  100% Complete
  عنوان مدرک: انجمن ژنتيك ايران
 • هیدروپونیک
  80% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه شهيد مدني
 • اینسکتاریوم
  80% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه شهيدمدني
 • مقاله نویسی مقدماتی
  100% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه شهيد مدني
 • نانوبیوتکنولوژی
  80% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه شهيد مدني
https://.com