مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه صدرا

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۳
  شرکت آرادین
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ برنامه نویسی تحت وب
 • تیر ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۳
  شرکت آرمان سیستم
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ طراحی وب

دانش تخصصی

 • َASP.net
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • َASP.net
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com