مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1378 تا 1383
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد تهران مرکز / معدل 17

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  گروه سولیکو (کاله)
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ مدیر پروژه
 • فروردین ۱۳۹۰ تا آبان ۱۳۹۲
  کاله
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ مدیر واحد
 • فروردین ۱۳۸۶ تا فروردین ۱۳۹۰
  شرکت بازرگانی ایران (سونی)
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ مدیر واحد نرم افزار و مدل سازی فرآیند

  توضیحات: مدیریت واحد نرم افزار، مدیریت واحد مدل سازی فرآیندهای سازمان، اجرای پروژه استقرار Microsoft Dynamics Navision

 • شهریور ۱۳۸۴ تا فروردین ۱۳۸۶
  شرکت حاسب سیستم
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ سرپرست تیم مدل سازی فرآیند ها

  توضیحات: سرپرست تیم مدل سازی فرآیندها در پروژه استاندارد سازی فرآیندهای سازمان مالیاتی کشور.

 • شهریور ۱۳۸۳ تا شهریور ۱۳۸۴
  بایت کو
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ سرپرست تیم پیاده سازی سیستم یکپارچه بیمارستانی

  توضیحات: مدیریت و سرپرستی تیم پیاده سازی، اجرا و استقرار سیستم یکپارچه بیمارستان شهید چمران، شامل 32 زیرسیستم و تیم 10 نفره اجرایی، با مشارکت شرکت ایزایران

 • فروردین ۱۳۸۲ تا شهریور ۱۳۸۳
  بایت کو
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ سرپرست تیم تحلیل و طراحی سیستم های بیمارستانی

  توضیحات: تحلیل و طراحی سیستم های بیمارستانی شهید چمران با ابزار Rational Rose و UML و سرپرستی و مدیریت تیم با متدولوژی RUP.

https://.com