مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری مالی /دانشگاه نفت و مرکز آموزش خبره (دوره کامل حسابداری کاربردی در مرکز آموزش خبره PACT ( معادل لیسانس ) به مدت 2 سال مورد تایید وزارت علوم) / معدل 18

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۷ تا هم اکنون
  شرکت بازرگانی امیر
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • فروردین ۱۳۸۳ تا اسفند ۱۳۸۶
  نماینگی ایساکو
  مالی و حسابداری/ فروشنده - حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • حسابداری بازرگانی
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره حسابداری کاربردی
 • حسابداری خدماتی
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره حسابداری کاربردی
 • حسابداری بهای تمام شده
  60% Complete
  عنوان مدرک: مرکز آموزش حسابداری خبره PACT
 • کاربرد اکسل در حسابداری
  60% Complete
  عنوان مدرک: مرکز آموزش حسابداری خبره PACT
 • وصول مطالبات
  100% Complete
  عنوان مدرک: کاربردی
 • امور خزانه داری و گزارشات آن ( چک . صندوق . بانک )
  100% Complete
  عنوان مدرک: کاربردی

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار سپیدار سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک: مرکز آموزش خبره PACT
 • حسابداری مالی همکاران سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک: شرکت همکاران سیستم
 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: تسلط کاربا کامپیوتر

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری بازرگانی
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره حسابداری کاربردی
 • حسابداری خدماتی
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره حسابداری کاربردی
 • حسابداری بهای تمام شده
  60% Complete
  عنوان مدرک: مرکز آموزش حسابداری خبره PACT
 • کاربرد اکسل در حسابداری
  60% Complete
  عنوان مدرک: مرکز آموزش حسابداری خبره PACT
 • وصول مطالبات
  100% Complete
  عنوان مدرک: کاربردی
 • امور خزانه داری و گزارشات آن ( چک . صندوق . بانک )
  100% Complete
  عنوان مدرک: کاربردی
https://.com