مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسي عمران
  گرایش عمران (مقطع كارشناسي) /دانشگاه صنعتي شريف

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • رشته ورزشي فوتسال را به طور حرفه اي دنبال ميكنم
 • رشته ورزشي فوتسال را به طور حرفه دنبال ميكنم

نقاط قوت رفتاری

 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com