مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی هنر‌های اسلامی
  گرایش کتابت و نگارگری /دانشگاه شاهد
 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد ارتباط تصویری
  گرایش تصویرسازی /دانشگاه آزاد اسلامی

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  کافه بازار
  هنر/طراحی/ طراح گرافیک
https://.com