مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی صنایع غذایی
  گرایش کشاورزی /دانشگاه آزاد

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  بیمه آسیا
  مسئول دفتر/ ناظر

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فعالیت نگارگری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com