مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1383 تا 1387
  کارشناسی مدیریت
  گرایش بازرگانی /دانشگاه آزاد سمنان / معدل 16.2
 • 0 تا 2017
  کارشناسی ارشد MBA One year
  گرایش بازاریابی /دانشگاه / معدل 19.2

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۶ تا هم اکنون
  رویال پیشگام شرق
  بازاریابی و فروش/ مدیر فروش زنجیره ای
 • تیر ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۶
  شرکت گسترش پخش سانا (مانی)
  بازاریابی و فروش/ مدیر فروش مراکز خاص (زنجیره ای - تعاونی - سازمانی)
 • خرداد ۱۳۸۷ تا خرداد ۱۳۹۵
  شرکت شیرین عسل
  بازاریابی و فروش/ مدیر زنجیره ای
 • فروردین ۱۳۸۰ تا اردیبهشت ۱۳۸۷
  شرکت ساسان (پپسی)
  بازاریابی و فروش/ مدیر فروش

پروژه ها

 • 1384
  ایجاد نمایندگی و شعبه پخش محصولات مواد غذایی
  مدیریت ایجاد و اجراء پروژه

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ورزش های رزمی (کاراته)
 • مطالعه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  80% Complete
  عنوان مدرک: MBA
 • مدیریت کسب و کار (MBA)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت اجرایی EMBA
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing Management (مدیریت بازاریابی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازاریابی و فروش
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار فروش همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • فروش
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اینترنت
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • فروش و بازار یابی (B2E) , (B2B)
  80% Complete
  عنوان مدرک: MBA
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار فروش همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازاریابی و فروش
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Sales (فروش)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اینترنت
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  80% Complete
  عنوان مدرک: MBA
 • مدیریت کسب و کار (MBA)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت اجرایی EMBA
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing Management (مدیریت بازاریابی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازاریابی و فروش
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار فروش همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • فروش
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اینترنت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com