مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا 1395
    کارشناسی مهندسی نرم افزار
    گرایش نرم افزار /دانشگاه دانشکده فنی دخترانه جونقان و جهاددانشکاهی اهواز / معدل 15

ابزار و نرم افزار

  • آفیس
    80% Complete
    عنوان مدرک: icdl
https://.com