مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی
  گرایش صنایع غذایی /دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان / معدل 16

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • از لحاظ هنری به نقاشی علاقه دارم. از لحاظ اجتماعی به کارهایی که مشارکتی باشند و کار در ازمایشگاه که مربوط به رشته خودم هست.از لحاظ ورزشی علاقه به بستکبال و والیبال. علاقه زیاد به کارهای فرهنگی در هرزمینه ای . کلا انرژی زیادی دارم و درجهت هر فعالیتی که مثبت باشه تلاش خودم را میکنم

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک: مدرک ندارم اما تقریبا بلد هستم و اگر لازم باشدبیشتر یاد میگیرم
https://.com