مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی ارشد حقوق
  گرایش جزا و جرم شناسی /دانشگاه آزاد واحد قم

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  شرکت گاز استان تهران
  حقوق/ نماینده حشوقی
 • خرداد ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۹۱
  دفتر وکالت
  حقوق/ مشاور حقوقی
 • تیر ۱۳۸۵ تا خرداد ۱۳۸۸
  مرکز درمان
  حقوق/ مشاور حقوقی

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com