مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی معماری
  گرایش نقشه کشی معماری /دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران جنوب
 • 1393 تا 1395
  فوق دیپلم معماری
  گرایش نقشه کشی معماری /دانشگاه رسام / معدل 17

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شهریاران جوان
  فعالیت اجتماعی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1396
  دوماه تدریس نقاشی و گریم کودکان در فرهنگسرا ابن سینا
 • 1395
  مسئول برگزاری ورکشاپ اسکیس و روند طراحی
 • 1395
  مسئول برگزاری تور کروکی در کاخ گلستان
 • 1395
  مسئول برگزاری همایش هفته پژوهش
 • 1394
  دوسال تدریس نقاشی و سفال

افتخارات

 • 1395
  انتخاب به عنوان شهریار برتر
  انتخاب به عنوان روابط عمومی برتر
  در حوزه اجتماعی در قالب خانه شهریاران جوان

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • طراحی و نقاشی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اسکیس
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی معماری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نقشه کشی معماری
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Autodesk 3ds Max
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران
 • Autodesk Revit Architecture
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Vray 3ds max
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • طراحی و نقاشی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اسکیس
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی معماری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نقشه کشی معماری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com