مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1370 تا 1374
  کارشناسی کارشناسی ارشد حسابداری
  گرایش مالی /دانشگاه آزادواحد تهران-مرکز / معدل 14

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395

علایق و فعالیت های داوطلبانه

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com