مختصری از من

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۱ تا فروردین ۱۳۸۵
  پالایشگاه سوم فاز 4&5
  مهندسی شیمی/ کارشناس فایر فایتینگ

  توضیحات: فعالیت در پتروشیمی اریا ساسول در شرکت تکنیپ به عنوان راه اندازی آنالایزر و اعلام و اطفا حریق85-86
  فعالیت در پتروشیمی زاگرس تعمیرات و نگهداری سیستم های آنالایزر و اعلام و اطفا حریق86-88
  فعالیت در پالایشگاه سوم فاز 4و 5 راه اندازی تعمیرات تهیه و خرید تجهیزات آنالایزر و اعلام و اطفا حریق

https://.com