مختصری از من

در زمينه مديريت وهماهنگي نيروي انساني تعداد نفرات تا ٣٥٠ نفر در روز موفق بودم .
قدرت تصميم گيري در بحران و مشكلات بصورت مستقل.
استفاده از نيروي كار انساني و بالا بردن بهره وري از نيروي كار وشناخت قابليتهاي فردي.
شركت در مذاكرات طولاني و بردن بحث به سمت مورد نظر بر اساس تصميم گيري هاي قبلي.
بر قرار كردن تعادل در دادو ستد بين فروشنده و خريدار تا خير براي هر دو طرف داشته باشد .

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ورزشي- كمك كردن به اطرافيان كه توانايي حل مشكلش و داشته باشم

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com