مختصری از من

عضو کمیسیون رفاهی اجتماعی فرهنگی سازمان نظام مهندسی استان مازندران
عضو کمیته پژوهش کانون مهندسین شهرستان قائمشهر
عضو هیئت اجرای همایش های کاربردی در صنعت ساختمان
دارای پروانه اشتغال

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی ارشد مهندسی عمران
  گرایش سازه /دانشگاه آیت الله آملی
 • 1388 تا 1391
  کارشناسی مهندسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه شمال آمل

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  تدریس در دانشگاه آزاد قائمشهر تا کنون

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SAP 2000
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • etabs & safe
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com