مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه کوشیار گیلانی / معدل 16.94
 • 1391 تا 1393
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه راهبرد شمال / معدل 19.98

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۵
  اجر سفال بام رودبار
  مالی و حسابداری/ کارشناس فروش و حسابدار

پروژه ها

 • 1395
  محافظه کاری حسابداری و تخصص مالی کمیته حسابرسی
  نویسنده

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
 • Internet
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
 • Microsoft Access
  80% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
دانش تخصصی
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
 • Internet
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
 • Microsoft Access
  80% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
https://.com