مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1388
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم /دانشگاه آزاد واحد پرند

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  OTC Group
  مهندسی صنایع/ کارشناس برنامه ریزی و کنترل تولید
 • آبان ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۳۹۲
  گروه تخصصی شهید رجایی
  مهندسی صنایع/ کارشناس کنترل پروژه

  توضیحات: تجربه برنامه ریزی و کنترل پروژه های مختلف عمرانی کلان، صنعتی و پالایشگاهی
  تدوین کتاب دانش فنی پروژه فاز 15-16
  تدوین کتاب دانش فنی پروژه فاز 13
  تدوین کتاب دانش فنی پروژه پل طبیعت

 • بهمن ۱۳۸۸ تا تیر ۱۳۹۰
  صندیکای صنعت برق ایران
  مهندسی صنایع/ کارشناس آموزش

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار MSP
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Primavera
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com