مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1392
  کارشناسی ارشد مديريت
  گرایش اجرايي mba /دانشگاه Ucsi malaysia / معدل 3.7

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۳ تا آذر ۱۳۹۴
  پرديس اطلاع رسان سپهر
  بازاریابی و فروش/ كارشناس فروش و قراردادها

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ورزشي، فرهنگي
 • ورزشي، فرهنگي
 • ورزش رزمي، سينما

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft office
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: Ielts
https://.com