مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مدیریت
  گرایش دولتی /دانشگاه موسسه آموزش کار / معدل 16

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۲ تا تیر ۱۳۹۵
  ایرسا آسانبر پارس
  مالی و حسابداری/ کارشناس فروش و قسمتی از مالی و دفتری
 • اردیبهشت ۱۳۹۲ تا تیر ۱۳۹۲
  دفتر فنی و مهندسی رهرو
  بازاریابی و فروش/ فروش
 • آبان ۱۳۹۱ تا اردیبهشت ۱۳۹۲
  سپهر آریا سیمرغ
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش
 • تیر ۱۳۹۰ تا مهر ۱۳۹۱
  فن و تجارت امیران
  مالی و حسابداری/ کمک حسادار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • اصول حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: 1
 • کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • بیمه
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار بیمه (ListDisk)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • محاسبات حقوق و دستمزد
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • اصول حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: 1
 • کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • بیمه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com