مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1388
  کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
  گرایش تولید /دانشگاه گیلان / معدل 18.33
 • 1381 تا 1386
  کارشناسی ریاضی
  گرایش کاربردی /دانشگاه گیلان / معدل 12.87

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  داروسازی کاسپین تامین
  منابع انسانی و آموزش/ سرپرست آموزش

  توضیحات: تدوین استاندارد آموزشی مشاغل شرکت برای 220 پست سازمانی، مشارکت در تدوین اظهارنامه جایزه تعالی منابع انسانی، مشارکت در پروژه تدوین استراتژی های منابع انسانی شرکت، اصلاح و بازنگری آیین نامه و دستورالعملهای آموزش،...

 • مهر ۱۳۹۱ تا آبان ۱۳۹۲
  فولاد امیرکبیر خزر
  منابع انسانی و آموزش/ سرپرست آموزش و توسعه منابع انسانی

  توضیحات: مسئول ایجاد واحد منابع انسانی و پیاده سازی فرایندهای منابع انسانی از قبیل اصلاح سیستم جذب و استخدام، تدوین چارت سازمانی و شناسنامه های مشاغل سازمان براساس استاندارد O*NET، اجرای طرح گریدبندی مشاغل و اصلاح سیستم حقوق و دستمزد بر اساس متد Hay Group، پیاده سازی سیستم ارزیابی عملکرد بر اساس فرمهای توافقنامه عملکردی، بهبود فرایندهای آموزش منابع انسانی و ... (لازم به ذکر است این پروژه با همکاری یک شرکت مشاوره منابع انسانی انجام گردیده است)

 • بهمن ۱۳۸۹ تا مرداد ۱۳۹۰
  قند حبه مستعد
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس اداری

سوابق آموزشی پژوهشی

 • * مدرس دروس تحقیق در عملیات 2 و 3، دانشگاه گیلان، سال تحصیلی 92-91 و 93-92 * ارائه مدل انتخاب تامین کننده به کمک فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی (مطالعه موردی: شرکت پارس نئوپان)، فصلنامه علمی- ترویجی مدیریت زنجیره تامین دانشگاه جامع امام حسین(ع). شماره 35. بهار 1391. * بررسي تأثير ارزش‌هاي مقدس اخلاقي بر تصميم‌گيري، دشواري تصميم و احساسات ناشي از تصميم‏گيري (مطالعه‌ي موردي: در دانشكده علوم انساني دانشگاه گيلان)، نشریه علمی- پژوهشی مدیریت دولتی دانشگاه تهران. دوره 3. شماره 6. اردیبهشت 1390. * تحلیل تطبیقی دو رویکرد در مدیریت استراتژیک: نظریه سازمان صنعتی و رویکرد مبتنی بر منابع، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک. سالن بين المللي همايش هاي رازي. 26 و 27 دی 1388. * نقش Benchmarking در سنجش عملکرد سازمانها، هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت. دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف. 28 تا 30 آذر 1388. * ارزیابی فناوري اطلاعات، هفته پژوهش دانشگاه گیلان. 16 تا 21 آذر 1387. * پایان نامه با عنوان " بررسی عوامل تعیین کننده موفقیت سازمانها بر اساس رویکرد مبتنی بر منابع"

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • آموزش و توسعه
  60% Complete
  عنوان مدرک: تعالی آموزش و یادگیری، شرکت داروسازی اکسیر، 4 ساعت، سال 94
 • مدیریت منابع انسانی
  60% Complete
  عنوان مدرک: تربیت ارزیاب سطح 1 و 2 تعالی منابع انسانی، انجمن مدیریت منابع انسانی ایران، 24 ساعت، سال 94
 • مدیریت منابع انسانی
  60% Complete
  عنوان مدرک: سازماندهی و طراحی ساختار واحد منابع انسانی پیشرو، شرکت رایان راهبرد چابک، 6 ساعت، سال 93
 • مدیریت منابع انسانی
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت منابع انسانی برای مدیران عملیاتی، شرکت رایان راهبرد چابک، 8 ساعت، سال 93
 • آموزش و توسعه
  60% Complete
  عنوان مدرک: چالشهای آموزش در صنعت داروسازی (نیازسنجی تا اثربخشی)، موسسه آموزشی افق فارمد، 8 ساعت، سال 93
 • مدیریت منابع انسانی
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت استراتژیک منابع انسانی، انجمن مدیریت منابع انسانی ایران، 8 ساعت، سال 93
 • مدیریت منابع انسانی
  60% Complete
  عنوان مدرک: تعالی منابع انسانی، انجمن مدیریت منابع انسانی ایران، 8 ساعت، سال 93
 • آموزش و توسعه
  60% Complete
  عنوان مدرک: اندازه گیری نرخ بازگشت سرمایه (ROI) در آموزش، موسسه آموزشی افق فارمد، 8 ساعت، سال 93
 • مدیریت
  20% Complete
  عنوان مدرک: آشنایی با مدل ارزیابی بهره وری ایمیدرو، سازمان ایمیدرو، 8 ساعت، سال 92
 • مدیریت
  20% Complete
  عنوان مدرک: آشنایی با روشهای خودارزیابی در مدل بهره وری ایمیدرو، سازمان ایمیدرو، 8 ساعت، سال 92
 • مدیریت منابع انسانی
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت منابع انسانی، شرکت رایان راهبرد چابک، 80 ساعت، سال 91
 • مدیریت
  60% Complete
  عنوان مدرک: اصول سرپرستی، سازمان آموزش فنی و حرفه ای، 36 ساعت، سال 91

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • لیزرل (Lisrel)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Project
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • آموزش و توسعه
  60% Complete
  عنوان مدرک: تعالی آموزش و یادگیری، شرکت داروسازی اکسیر، 4 ساعت، سال 94
 • مدیریت منابع انسانی
  60% Complete
  عنوان مدرک: تربیت ارزیاب سطح 1 و 2 تعالی منابع انسانی، انجمن مدیریت منابع انسانی ایران، 24 ساعت، سال 94
 • مدیریت منابع انسانی
  60% Complete
  عنوان مدرک: سازماندهی و طراحی ساختار واحد منابع انسانی پیشرو، شرکت رایان راهبرد چابک، 6 ساعت، سال 93
 • مدیریت منابع انسانی
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت منابع انسانی برای مدیران عملیاتی، شرکت رایان راهبرد چابک، 8 ساعت، سال 93
 • آموزش و توسعه
  60% Complete
  عنوان مدرک: چالشهای آموزش در صنعت داروسازی (نیازسنجی تا اثربخشی)، موسسه آموزشی افق فارمد، 8 ساعت، سال 93
 • مدیریت منابع انسانی
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت استراتژیک منابع انسانی، انجمن مدیریت منابع انسانی ایران، 8 ساعت، سال 93
 • مدیریت منابع انسانی
  60% Complete
  عنوان مدرک: تعالی منابع انسانی، انجمن مدیریت منابع انسانی ایران، 8 ساعت، سال 93
 • آموزش و توسعه
  60% Complete
  عنوان مدرک: اندازه گیری نرخ بازگشت سرمایه (ROI) در آموزش، موسسه آموزشی افق فارمد، 8 ساعت، سال 93
 • مدیریت
  20% Complete
  عنوان مدرک: آشنایی با مدل ارزیابی بهره وری ایمیدرو، سازمان ایمیدرو، 8 ساعت، سال 92
 • مدیریت
  20% Complete
  عنوان مدرک: آشنایی با روشهای خودارزیابی در مدل بهره وری ایمیدرو، سازمان ایمیدرو، 8 ساعت، سال 92
 • مدیریت منابع انسانی
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت منابع انسانی، شرکت رایان راهبرد چابک، 80 ساعت، سال 91
 • مدیریت
  60% Complete
  عنوان مدرک: اصول سرپرستی، سازمان آموزش فنی و حرفه ای، 36 ساعت، سال 91
https://.com