مختصری از من

معیارهای محیط کاری برای من چنین است:
محیط حرفه ای
فضای آموزشی، خلاقانه، پر انرژی و چالشی
فضای دوستانه

معیارهای حرفه ای کار برای من چنین است:
مسیر شغلی مشخص
امکان رشد و‌ارتقا شغلی
وظایفی در حوزه تصمیم گیری، برنامه ریزی، هماهنگی و ایجاد ارتباط

معیارهای مالی و امکانات:
پرداخت به موقع حقوق
توازن بین توانمندیها و میزان حقوق
بیمه تکمیلی و بونس مزیت محسوب میشود

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد مدیریت
  گرایش اجرایی /دانشگاه سازمان مدیریت صنعتی
 • 1388 تا 1390
  کارشناسی گرافیک کامپیوتری
  گرایش تبلیغات /دانشگاه سازمان مدیریت صنعتی

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  سامانه های مدیریت
  بازاریابی و فروش/ مهندس فروش
 • فروردین ۱۳۹۴ تا تیر ۱۳۹۵
  توسن صنعت
  بازاریابی و فروش/ مدیر بازاریابی و تبلیغات
 • فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۳
  عمران پمپ
  بازاریابی و فروش/ مدیر تبلیغات
 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۳
  کلبه
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ مدیرعامل
 • فروردین ۱۳۸۷ تا فروردین ۱۳۸۸
  عصر گرافیک
  هنر/طراحی/ طراح

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازاریابی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت تبلیغات
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت اجرایی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تکنیک مذاکره (Negotiation Techniques)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Strategic management (مدیریت استراتژیک)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ارتباط موثر
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک بین المللی بنیان

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازاریابی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت تبلیغات
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت اجرایی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تکنیک مذاکره (Negotiation Techniques)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Strategic management (مدیریت استراتژیک)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ارتباط موثر
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک بین المللی بنیان
https://.com