مختصری از من

به عنوان شخص که از روی علاقه و به صورت حرفه ای در زمینه مهندسی برق گرایش الکترونیک فعالیت می کنم، بسیار به چالشهای جدید و نو علاقه مند هستم و همچنین بسیار مشتاق هستم تا تخصص و انگیزه خود را با دیگران در اشتراک بگذارم.

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی ارشد مهندسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه صنعتی شریف / معدل 16.76

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکت مهندسی رستافن
  مهندسی برق/ دستیار پروژه
 • اسفند ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۳
  شرکت مهندسی رستافن
  مهندسی برق/ عضو تیم تخصصی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  ارائه معماری FFT راستای سمت در الگوریتم رنج داپلر در رادارهای روزنه ترکیبی
 • 1392
  مقله کنفرانس جنگ الکترونیک، طراحی و پیاده سازی FFT راستای سمت الگوریتم اسپکن در رادارهای روزنه مصنوعی یا ترکیبی
 • 1388
  تدریس درس های ریاضی مهندسی، آمار و احتمالات مهندسی، الکترومغناطیس و الکترونیک

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • موسیقی کلاسیک و سنتی
 • راه اندازی ارتباطات مختلف برای پردازنده ARM
 • طراحی نرم افزار بوسیله C#
 • پیاده سازی و شبیه سازی پروتوکل های ارتباطی جدید
 • ورزش پینگ پنگ، والیبال و آمادگی جسمانی
 • تفریح های دسته جمعی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • زبان سخت افزاری از قبیل VHDL و Verilog
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کار با FPGA های شرکت Xilinx از قبیل spartan3,6 و virtex4,6 و معماری آنها
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی و پیاده سازی الگوریتمهای پردازشی از قبیل FIR، CFAR FFT و ...
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی و پیاده سازی ارتباط مختلف از قبیل IIC, SPI, UART و ....
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نوشتن الگوریتمهای پردازشی در نرم افزار متلب و تست آن با کدهای سخت افزاری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نوشتن کدهای C# برای ارتباط با سخت افزار و تست آن
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی معماری و پیاده سازی الگوریتم های پردازشی و مدار واسط
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با تست های محیطی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کار با DSP های شرکت TI از جمله tms320c6416
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • راه اندازی مدارات واسط از قبیل SRAM، Flash، DRAM و ... به زبان VHDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی شماتیک بورد
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Matlab
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Modelsim
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • visual C#
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Xilinx ISE
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • microsoft office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Keil
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • orcad
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Code Composer
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زبان سخت افزاری از قبیل VHDL و Verilog
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کار با FPGA های شرکت Xilinx از قبیل spartan3,6 و virtex4,6 و معماری آنها
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی و پیاده سازی الگوریتمهای پردازشی از قبیل FIR، CFAR FFT و ...
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی و پیاده سازی ارتباط مختلف از قبیل IIC, SPI, UART و ....
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نوشتن الگوریتمهای پردازشی در نرم افزار متلب و تست آن با کدهای سخت افزاری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نوشتن کدهای C# برای ارتباط با سخت افزار و تست آن
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی معماری و پیاده سازی الگوریتم های پردازشی و مدار واسط
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با تست های محیطی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کار با DSP های شرکت TI از جمله tms320c6416
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • راه اندازی مدارات واسط از قبیل SRAM، Flash، DRAM و ... به زبان VHDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی شماتیک بورد
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com