مختصری از من

بعد از خواندن بیش از هزار کتاب و مقاله و انواع مطالعات آزاد، امروز به نظریه ای شخصی در مورد "انسانِ عصر جدید" رسیده‌ام و در این مسیر تئوری پردازی می کنم و قصد دارم در آینده موسسه‌ای بزرگ در زمینه‌ی انسان عصر جدید داشته باشم تا بتوانم مردم ایرانم را به سمت کل نگری و کل اندیشی هدایت کنم تا بتوانیم در سراسر دنیا به تمدنی دست پیدا کنیم که مثل گذشته نه تنها سرآمد تمدن‌های زمین باشد، بلکه بتواند بر تمام تمدن‌های دیگر نیز شامل شود و آن‌ها را دربر گیرد.

زندگیم را دوست دارم

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی - EMBA
  گرایش سازمان های خدمت گرا /دانشگاه سازمان مدیریت صنعتی
 • 1385 تا 1389
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند / معدل 17
 • 1382 تا 1383
  دیپلم علوم ریاضی
  گرایش ریاضی-فیزیک / معدل 12

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  موسسه علمی فرهنگی ایده سازان عصر اطلاعات
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مدیر تولید و عضو هیئت مدیره
 • فروردین ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۴
  شرکت گلهای شقایق کارون
  مهندسی عمران/ معماری/ مدیریت مهندسی فروش
 • خرداد ۱۳۹۳ تا آبان ۱۳۹۳
  الماس درخشان عرش
  مهندسی عمران/ معماری/ مشاور ارشد سازمانی
 • فروردین ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۲
  موسسه علمی فرهنگی رودخانه‌ی کوه صدف
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مشاور بازاریابی اینترنتی
 • فروردین ۱۳۸۹ تا اسفند ۱۳۹۱
  بازی سازان سلحشور
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ موسس و مدیر بازی سازی
 • آبان ۱۳۸۸ تا اسفند ۱۳۹۰
  موسسه علمی فرهنگی نرم گستر هزاره سوم
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مدیر تولید و بهره وری
 • دی ۱۳۸۴ تا هم اکنون
  شرکت چاوش پرداز سیستم
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ رئیس و مدیرعامل

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  گذراندن دوره‌ی "خبرنگاری" - خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) - ISNA
 • 1394
  ویراستاری کتاب رکوردهای گینس 2015 - انتشارات پیام عدالت
 • 1394
  گذراندن دوره‌ی حرفه‌ای ایجاد سازمان‌های یادگیرنده - & Most Admired Knowledge Enterprises (MAKE), Sharif University of Technology, Intangible Assets Consulting GmbH-IAC
 • 1392
  ویراستاری کتاب رکوردهای گینس 2013 - انتشارات پیام عدالت
 • 1391
  تالیف کتاب راهکارهای یادگیری آسان زبان های خارجی - انتشارات نرم گستر
 • 1391
  ویراستاری دانشنامه‌ی یک میلیون نکته - انتشارات پیام عدالت
 • 1391
  گذراندن دوره‌ی حرفه‌ای PMBOK - سازمان مدیریت صنعتی
 • 1389
  تالیف کتاب آموزش ویندوز 7 - انتشارات نرم گستر
 • 1388
  گذراندن دوره‌ی حرفه‌ای "تربیت مشاوران" - سازمان مدیریت صنعتی
 • 1387
  گذراندن دوره‌ی MCITP - Microsoft IT Academy

افتخارات

 • 1385
  شرکت موفقیت آمیز در 7 نمایشگاه داخلی و 5 نمایشگاه بین المللی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • مطالعه - تفکر - اندیشه - تئوری پردازی در حوزه‌ی جهان آینده

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری

دانش تخصصی

 • Strategic Planing (برنامه ریزی ستراتژیک)
  100% Complete
  عنوان مدرک: EMBA
 • Business Strategy (ستراتژی کسب و کار)
  100% Complete
  عنوان مدرک: EMBA
 • Strategic management (مدیریت استراتژیک)
  100% Complete
  عنوان مدرک: EMBA
 • Project Planing (برنامه‌ریزی پروژه)
  100% Complete
  عنوان مدرک: EMBA
 • Project Management (مدیریت پروژه)
  100% Complete
  عنوان مدرک: EMBA
 • Negotiation (مذاکره)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Leadership (رهبری)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Team Leadership (رهبری تیم)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Design Strategy (طراحی ستراتژی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Content Strategy (ستراتژی محتوا)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Individual Strategy (ستراتژی فردی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Communications Strategy (ستراتژی ارتباطات)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Negotiation Strategy (ستراتژی مذاکره)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Value Creation Strategy (استراتژی ارزش آفرینی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Strategic Thinking (تفکر ستراتژیک)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Systematic Thinking (تفکر سیستمی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Contract Negotiation (مذاکره قرارداد)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Team Motivation (انگیزه سازی تیمی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Team Building (تیم سازی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Organization Skills (مهرت های سازمانی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Organizational Effectiveness (اثربخشی سازمانی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Organizational Leadership (رهبری سازمانی)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Organizational Behavior (رفتار سازمانی)
  80% Complete
  عنوان مدرک: EMBA
 • HR Strategy (استراتژی منابع انسانی)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Creativity Skills (مهارت‌های خلاقیت)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Creative Strategy (استراتژی خلاق)
  100% Complete
  عنوان مدرک: EMBA
 • Analysis Technology (تکنولوژی تجزیه و تحلیل)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Conceptualization (مفهومی سازی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Conceptual Engineering (مهندسی مفهومی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Analogy (قیاس)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Paradigm Shifts
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Paradigm Sociology (الگوی جامعه شناسی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Futures Studies (آینده پژوهی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Engineering Futures (مهندسی آینده)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Political Futures (آینده سیاسی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Futures Thinking (تفکر آینده)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Managed Futures (مدیریت آینده)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Rj Mind Engineering (مهندسی ذهن بر اساس متد RJ)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Mind Engineering (مهندسی ذهن)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Mind Mapping (نقشه‌ی ذهنی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Philosophy of Mind (فلسفه ذهن)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Knowledge Of Brain And Neuroscience (دانش مغز و علوم اعصاب)
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Knowledge Engineering (مهندسی دانش)
  100% Complete
  عنوان مدرک: Creating a Learning Organization
 • Brain Training (آموزش مغز)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • NeuroMarketing (بازاریابی عصبی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Artificial Intelligence (هوش مصنوعی)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Visual Paradigm (الگوی مجازی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Ontology (هستی شناسی و پدیدارشناسیِ همزمان)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • phenomenology (پدیدار شناسی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Making Paradigm (پارادایم سازی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • change management (مدیریت تغییر)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Futurism (آینده پژوهی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Future Engineering (مهندسی آینده)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Branding (برندسازی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Personal Branding (برندسازی شخصی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Decision Making (تصمیم گیری)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Placing Choice (جایگاه انتخاب)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Body Language (زبان بدن)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Mental Model (مدل ذهنی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Behavioral Changing (تغییر رفتار)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Life Skills (مهارت‌های زندگی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Self Awareness (خودآگاهی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Exchanging Analysis (تجزیه و تحلیل تبادلی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Self Management (مدیریت بر خویشتن)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Self Coaching (خود مربیگری)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • [transactional analysis [TA (تحلیل رفتار متقابل)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MBTI (شخصیت شناسی)
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Windows
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک: ICDL
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL
 • Microsoft CRM
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Outlook
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visio
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Publisher
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Project
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Administering Windows Server
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Video and Audio Editor by many Software
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Professional Internet users (کاربر اینترنت حرفه‌ای)
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Strategic Planing (برنامه ریزی ستراتژیک)
  100% Complete
  عنوان مدرک: EMBA
 • Business Strategy (ستراتژی کسب و کار)
  100% Complete
  عنوان مدرک: EMBA
 • Strategic management (مدیریت استراتژیک)
  100% Complete
  عنوان مدرک: EMBA
 • Project Planing (برنامه‌ریزی پروژه)
  100% Complete
  عنوان مدرک: EMBA
 • Project Management (مدیریت پروژه)
  100% Complete
  عنوان مدرک: EMBA
 • Negotiation (مذاکره)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Leadership (رهبری)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Team Leadership (رهبری تیم)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Design Strategy (طراحی ستراتژی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Content Strategy (ستراتژی محتوا)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Individual Strategy (ستراتژی فردی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Communications Strategy (ستراتژی ارتباطات)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Negotiation Strategy (ستراتژی مذاکره)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Value Creation Strategy (استراتژی ارزش آفرینی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Strategic Thinking (تفکر ستراتژیک)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Systematic Thinking (تفکر سیستمی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Contract Negotiation (مذاکره قرارداد)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Team Motivation (انگیزه سازی تیمی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Team Building (تیم سازی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Organization Skills (مهرت های سازمانی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Organizational Effectiveness (اثربخشی سازمانی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Organizational Leadership (رهبری سازمانی)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Organizational Behavior (رفتار سازمانی)
  80% Complete
  عنوان مدرک: EMBA
 • HR Strategy (استراتژی منابع انسانی)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Creativity Skills (مهارت‌های خلاقیت)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Creative Strategy (استراتژی خلاق)
  100% Complete
  عنوان مدرک: EMBA
 • Analysis Technology (تکنولوژی تجزیه و تحلیل)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Conceptualization (مفهومی سازی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Conceptual Engineering (مهندسی مفهومی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Analogy (قیاس)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Paradigm Shifts
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Paradigm Sociology (الگوی جامعه شناسی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Futures Studies (آینده پژوهی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Engineering Futures (مهندسی آینده)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Political Futures (آینده سیاسی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Futures Thinking (تفکر آینده)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Managed Futures (مدیریت آینده)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Rj Mind Engineering (مهندسی ذهن بر اساس متد RJ)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Mind Engineering (مهندسی ذهن)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Mind Mapping (نقشه‌ی ذهنی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Philosophy of Mind (فلسفه ذهن)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Knowledge Of Brain And Neuroscience (دانش مغز و علوم اعصاب)
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Knowledge Engineering (مهندسی دانش)
  100% Complete
  عنوان مدرک: Creating a Learning Organization
 • Brain Training (آموزش مغز)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • NeuroMarketing (بازاریابی عصبی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Artificial Intelligence (هوش مصنوعی)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Visual Paradigm (الگوی مجازی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Ontology (هستی شناسی و پدیدارشناسیِ همزمان)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • phenomenology (پدیدار شناسی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Making Paradigm (پارادایم سازی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • change management (مدیریت تغییر)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Futurism (آینده پژوهی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Future Engineering (مهندسی آینده)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Branding (برندسازی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Personal Branding (برندسازی شخصی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Decision Making (تصمیم گیری)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Placing Choice (جایگاه انتخاب)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Body Language (زبان بدن)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Mental Model (مدل ذهنی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Behavioral Changing (تغییر رفتار)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Life Skills (مهارت‌های زندگی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Self Awareness (خودآگاهی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Exchanging Analysis (تجزیه و تحلیل تبادلی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Self Management (مدیریت بر خویشتن)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Self Coaching (خود مربیگری)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • [transactional analysis [TA (تحلیل رفتار متقابل)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MBTI (شخصیت شناسی)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com