مختصری از من

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک: دارای گواهی نامه فنی و حرفه ای

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com