مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1383 تا 1388
  کارشناسی کارشناس حسابداری
  گرایش حسابداری صنعتی /دانشگاه آزاد تبریز / معدل 13.05

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  مدرسان شریف- 15 ماه
  مالی و حسابداری/ کمک انبار دار
 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  فروشنده - 14 ماه
  فروشنده - آزاد
 • بهمن ۱۳۹۳ تا بهمن ۱۳۹۳
  سازمان حسابرسی
  مالی و حسابداری/ انبارگردانی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com