مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش قدرت /دانشگاه لرستان / معدل 14.38

پروژه ها

 • 1394
  بررسی چگونگی راه اندازی، پایش و استفاده ی بهینه از نیروگاه های بادی در ایران
  تدوین کننده
 • 1394
  طراحی و شبیه سازی باس بار های قدرت چند شینه در نرم افزار متلب
  تدوین کننده

  توضیحات: پروژه ی پایان نامه کارشناسی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مهارت های هفت گانه ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحلیل سیستمها
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت منابع انسانی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مطالعه متمرکز و غیر آکادمیک در رابطه با مدیریت منابع انسانی و تجزیه و تحلیل سیستم های اقتصادی و اجتماعی
 • PLC
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره ی plc سطح دو از مرکز آموزش فنی و حرفه ای کشور
 • اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق
  100% Complete
  عنوان مدرک: گذراندن 600 ساعت دوره ی اتوماسیون و ابزار دقیق و کالیبراسون در مرکز آموزش فنی و حرفه ای کشور تحت نظر پتروشیمی

ابزار و نرم افزار

 • Matlab
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • C++
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • PSpice
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • DIgSILENT PowerFactory
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: مهارت خواندن و ترجمه متون انگلیسی خوب و قابل قبول،تجربه ی مطالعه ی مقالات تخصصی حوزه ی برق و انرژی
دانش تخصصی
 • مهارت های هفت گانه ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحلیل سیستمها
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت منابع انسانی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مطالعه متمرکز و غیر آکادمیک در رابطه با مدیریت منابع انسانی و تجزیه و تحلیل سیستم های اقتصادی و اجتماعی
 • PLC
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره ی plc سطح دو از مرکز آموزش فنی و حرفه ای کشور
 • اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق
  100% Complete
  عنوان مدرک: گذراندن 600 ساعت دوره ی اتوماسیون و ابزار دقیق و کالیبراسون در مرکز آموزش فنی و حرفه ای کشور تحت نظر پتروشیمی
https://.com