مختصری از من

با سلام. با توجه به اینکه پایان نامه اینجانب در زمینه شناسایی سویه های ویروسی بوده آشنایی کامل در زمینه استخراج و پاساژ و تشخیص مولکولی ویروس را دارم.

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی
  گرایش میکروبی /دانشگاه سراسری مراغه / معدل 16

دانش تخصصی

 • HSE
  100% Complete
  عنوان مدرک: HSE
 • RT-PCR
  100% Complete
  عنوان مدرک: RT-PCR in Cancer Cells
 • enetic Engineering (مهندسی ژنتیک)
  100% Complete
  عنوان مدرک: Genetic Engineering & molecular Cloning
 • سینتیک آنزیمی
  100% Complete
  عنوان مدرک: ٍEnzyme Kinetics

ابزار و نرم افزار

 • بیوانفورماتیک
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آفیس
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Graphic Design (طراحی گرافیک)
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • HSE
  100% Complete
  عنوان مدرک: HSE
 • RT-PCR
  100% Complete
  عنوان مدرک: RT-PCR in Cancer Cells
 • enetic Engineering (مهندسی ژنتیک)
  100% Complete
  عنوان مدرک: Genetic Engineering & molecular Cloning
 • سینتیک آنزیمی
  100% Complete
  عنوان مدرک: ٍEnzyme Kinetics
https://.com