مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1389 تا 1392
    کارشناسی ارشد زیست شناسی
    گرایش علوم گیاهی-فیزیولوژی /دانشگاه آزاد اسلامی
  • 1385 تا 1389
    کارشناسی زیست شناسی
    گرایش علوم گیاهی /دانشگاه آزاد اسلامی

سوابق آموزشی پژوهشی

  • 1393
    تدریس در دانشگاه پیام نور
  • 1393
    گذراندن دوره مدیریت کلاس- پیام نور

پروژه ها

  • 1395
    تجزیه پروتومیک رشد و گسترش رویان در برنج oriza-sativa
  • 1392
    Effect of Different levels of Osmotic Potential on Germination Percentage and Germination rate of Barley .Corn and Canola / Plant Physiology
  • 1392
    کشت الکتریکی ( Electric Cultivate)
    همکار طرح
  • 1391
    Effect of magnetic Field on Germination of Zea mays(Var.704)
  • 1391
    برگزاری سمینار Magnetic Field and Germination
    مجری
  • 1390
    بررسی اثر اندازه¬ی بذر بر خصوصیات و ویژگی¬های گیاهچه¬های 5 گونه جو
    همکار طرح

افتخارات

  • 1387
    مورد تجلیل به صورت چهارسال پیاپی در روز دانشجو توسط ریاست واحد
  • 1386
    دانشجوی برگزیده در عرصه فرهنگی
  • 1386
    برگزیده مسابقات کتابخوانی دانشگاه

علایق و فعالیت های داوطلبانه

  • عضو فعال بسیج از سال 1378 تا کنون
  • همکاری با قرارگاه مرکزی راهیان نور به مدت 6 سال

نقاط قوت رفتاری

  • انعطاف پذیری
  • تدبیر / فهم سیاسی
  • تعهد و انگیزه خدمت
  • خود مدیریتی
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

  • روش تحقیق
    80% Complete
    عنوان مدرک:
  • علوم کامپیوتر
    80% Complete
    عنوان مدرک:
  • کارشناس امور اداری
    100% Complete
    عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

  • ICDL
    100% Complete
    عنوان مدرک: گواهینامه مهارت
  • Microsoft Word
    100% Complete
    عنوان مدرک:
  • Microsoft Excel
    100% Complete
    عنوان مدرک:
  • Microsoft Power Point
    100% Complete
    عنوان مدرک:

زبان

  • انگلیسی
    60% Complete
    عنوان مدرک:
دانش تخصصی
  • روش تحقیق
    80% Complete
    عنوان مدرک:
  • علوم کامپیوتر
    80% Complete
    عنوان مدرک:
  • کارشناس امور اداری
    100% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com