مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1377 تا 1381
  کارشناسی مدیریت
  گرایش بازرگانی /دانشگاه تهران شمال

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com