مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1396
  کارشناسی ارشد کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز / معدل 16
 • 1383 تا 1387
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز / معدل 15

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  سازمان امور مالیاتی
  سخت افزار و شبکه/ کارشناس سخت افزار

دانش تخصصی

 • مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
  60% Complete
  عنوان مدرک: لیسانس مهندسی کامپیوتر
دانش تخصصی
 • مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
  60% Complete
  عنوان مدرک: لیسانس مهندسی کامپیوتر
https://.com