مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندصی صنایع
  گرایش صنایع /دانشگاه آزاد تنکابن / معدل 18.07
 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش تولید صنعتی /دانشگاه موسسه غیر انتفاعی صنعتی مازندران / معدل 15.26

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت مهندسی و تابلو سازی برق پارس تنکابن
  مهندسی صنایع/

پروژه ها

 • 1395
  بررسی تاثیر به کارگیری اپراتور دوم در جذب کالا و افزایش حجم عملیات تخلیه و بارگیری در بندر نوشهر
  پژوهشگر
 • 1392
  طراحی کارخانه تولید MDF خام
  پژوهشگر

افتخارات

 • 1395
  دانشجوی ممتاز کارشناسی ارشد

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • شرکت در سخنرانی ها
 • دوره های اموزشی

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مدیریت انبار
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت انبار و کنترل موجودی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت تولید
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • کنترل پروژه
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • کنترل کیفیت
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تعمیر و نگهداری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Sales (فروش)
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • امور اداری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اشنایی با تجهیزات برق صنعتی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اجرای ایزو 9001
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اشنایی با مونتاژ برق صنعتی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی تابلو برق صنعتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • مجموعه آفیس
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار MSP
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی هلو
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CATIA
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت انبار
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت انبار و کنترل موجودی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت تولید
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • کنترل پروژه
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • کنترل کیفیت
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تعمیر و نگهداری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Sales (فروش)
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • امور اداری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اشنایی با تجهیزات برق صنعتی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اجرای ایزو 9001
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اشنایی با مونتاژ برق صنعتی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی تابلو برق صنعتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com