مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1391
  کارشناسی مهندسی شیمی
  گرایش صنایع غذایی /دانشگاه صنعتی بابل / معدل 15.87

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت کشت و صنعت ارم
  مهندسی شیمی/ مسئول آزمایشگاه
 • دی ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۴
  گروه ساعی
  منابع انسانی و آموزش/ مربی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مهندسی شیمی
  80% Complete
  عنوان مدرک: ایزو 22000

ابزار و نرم افزار

 • HYSYS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم کانون زبان ایران
دانش تخصصی
 • مهندسی شیمی
  80% Complete
  عنوان مدرک: ایزو 22000
https://.com