مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1388
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد واحد لاهیجان / معدل 15.97

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۲ تا اردیبهشت ۱۳۹۶
  شرکت احیا درمان پیشرفته
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش
 • آبان ۱۳۸۹ تا مرداد ۱۳۹۲
  شرکت صنایع تندر
  کارمند کارگزینی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com