مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی معماری
  گرایش معماری /دانشگاه دانا / معدل 14

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علاقه به گوشی و ساعت

دانش تخصصی

 • کاردانی کامپیوتر
  20% Complete
  عنوان مدرک: icdl
دانش تخصصی
 • کاردانی کامپیوتر
  20% Complete
  عنوان مدرک: icdl
https://.com