مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1381 تا 1384
  کارشناسی زبان انگلیسی
  گرایش دبیری /دانشگاه آزاد مشهد / معدل 15.3

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت مهرسام پترولیوم
  مسول امور اداری و بازرگانی خارجی
 • اردیبهشت ۱۳۹۴ تا مهر ۱۳۹۵
  شرکت الحمدعلی کیش
  مدیر بازرگانی
 • تیر ۱۳۹۰ تا تیر ۱۳۹۳
  کارخانه الکترواستیل
  مسئول دفتر/ مسو ل دفتر مدیرعامل
 • آذر ۱۳۸۹ تا تیر ۱۳۹۰
  شرکت آراک وابسته به صنایع دفاع
  مدیرخرید خارجی
 • مهر ۱۳۸۶ تا آذر ۱۳۸۸
  شرکت هوای مطبوع
  مدیر خرید خارجی
 • فروردین ۱۳۸۴ تا تیر ۱۳۸۶
  شرکت مهندسی مرو پیشرو
  مسول خرید خارجی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Translation
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ERP
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ITC
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی زبان انگلیسی
دانش تخصصی
 • Translation
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com