مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
  گرایش بازاریابی /دانشگاه علوم تحقیقات
 • 1379 تا 1383
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد ماهشهر / معدل 15

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  petro Danial Kish
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ IT Manager & Web developer

  توضیحات: -برنامه نویسی 5 وب سایت حرفه ای و عملیاتی با ASP. Net MVC
  -تهیه برنامه توسعه واحد فناوری و پیاده سازی آن
  -بهبود و اصلاح زیرساخت های مخابراتی شبکهامنیت و تعمیر و نگهداری تجهیزات IT

 • فروردین ۱۳۹۱ تا مهر ۱۳۹۳
  JTI Pars
  بازاریابی و فروش/ سرپرست خوزستان
 • مرداد ۱۳۸۷ تا فروردین ۱۳۹۱
  JTI Pars
  بازاریابی و فروش/ نماینده امور بازرگانی -خوزستان

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • برنامه نویسی NET.
  100% Complete
  عنوان مدرک: MCSD.NET
 • مدیریت فرآیند‌های کسب‌و‌کار (BPM)
  40% Complete
  عنوان مدرک: دوره های مدیریت (دانشجوی ارشد MBA+دوره هیا managment skills,Eq leadership,DISC..

ابزار و نرم افزار

 • ASP.NET MVC
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ASP.NET Web Forms
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Visual Basic
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML5
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • JQuery
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AJAX
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Entity Framework
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • UML
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه نویسی NET.
  100% Complete
  عنوان مدرک: MCSD.NET
 • مدیریت فرآیند‌های کسب‌و‌کار (BPM)
  40% Complete
  عنوان مدرک: دوره های مدیریت (دانشجوی ارشد MBA+دوره هیا managment skills,Eq leadership,DISC..
https://.com