مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1392
  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
  گرایش مالی /دانشگاه الزهرا
 • 1384 تا 1388
  کارشناسی مدیریت مالی
  گرایش مدیریت مالی /دانشگاه تهران

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  تامین سرمایه آرمان
  مالی و حسابداری/ رییس اداره تامین مالی از طریق ابزار بدهی
 • اردیبهشت ۱۳۹۳ تا مرداد ۱۳۹۳
  نستله ایران
  مالی و حسابداری/ خزانه دار
 • آذر ۱۳۹۰ تا بهمن ۱۳۹۲
  تامین سرمایه نوین
  مالی و حسابداری/ کارشناس تامین مالی
 • شهریور ۱۳۸۹ تا آذر ۱۳۹۰
  یونیلیور ایران
  بازاریابی و فروش/ کارشناس کی اکانت

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • اصول و فنون مذاکره
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ارزشگذاری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • گزارشگری بین المللی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرانسوی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • اصول و فنون مذاکره
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ارزشگذاری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • گزارشگری بین المللی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com