مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا هم اکنون
    کارشناسی ارشد الهیات
    گرایش فقه و اصول /دانشگاه تهران شمال / معدل 15.3

علایق و فعالیت های داوطلبانه

  • تدریس علوم دینی قران و فقهی
https://.com