مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1388
  کارشناسی مدیریت
  گرایش بازرگانی /دانشگاه مقدس اردبیلی / معدل 17

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکت حساب رایان پارس
  بازاریابی و فروش/ مسئول فروش
 • تیر ۱۳۹۱ تا اردیبهشت ۱۳۹۳
  خانه عمران
  منابع انسانی و آموزش/ کارمندامور سازمانها
 • آذر ۱۳۹۰ تا خرداد ۱۳۹۱
  ګروه صنعتی آتبین
  منابع انسانی و آموزش/ کارمند منابع انسانی
 • اردیبهشت ۱۳۸۹ تا اردیبهشت ۱۳۹۰
  شرکت سهامی پیشگامان
  منابع انسانی و آموزش/ کارمند اداری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • اصول و فنون مذاکره
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • اصول و فنون مذاکره
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com