مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  گرایش مدیریت نوآوری و فناوری /دانشگاه صنعتی امیرکبیر / معدل 17.3
 • 1387 تا 1392
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش صنایع /دانشگاه صنعتی شریف / معدل 16

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  شرکت پخش دارویی تابان پخش نیکان
  مهندسی صنایع/ کارشناس سیستم ها و روشها- فروش و بازرگانی

  توضیحات:  تهیه تمامی دستورالعمل‌های مورد نیاز شرکت
   تهیه فایل معرفی تکمیلی شرکت جهت نگهداری در اسناد شرکت و ارائه به دانشگاه علوم پزشکی SMF (Site Master File)
   تهیه گزارش کنترل پروژه بهبود فرآیندها جهت بازرسین دانشگاه علو‌م‌پزشکی
   همکاری در فرایند انبارگردانی
   تعیین نقطه سفارش جهت مراکز توزیع
   مقایسه درخواست شعب با سیر فروش و موجودی ها و پیگیری جهت ارسال اقلام به شعب
   به روزآوری تسهیلات و قیمت های سه گانه
   تهیه گزارشات فروش و تعیین کالاهای تندرو و کندرو
   ارسال گزارشات موجودی برای شعب
   و ...

  • شرکت در اولین کنفرانس بین‌المللی صنعت پخش ایران ، تابستان 1393 به مدت 16 ساعت (دو روز)

سوابق آموزشی پژوهشی

 • • شرکت در اولین کنفرانس بین‌المللی صنعت پخش ایران ، تابستان 1393 به مدت 16 ساعت (دو روز)

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • بسته نرم افزاری office
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار MSP
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم تصمیم گیری visual promethee
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار تصمیم گیری expert choice
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار بهینه سازی lingo
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com