مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی
  گرایش مدیریت ورزشی /دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  مدرسه بزرگمهر
  معلم ورزش

دانش تخصصی

 • مربیگری ژیمناستیک
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مربیگری ژیمناستیک
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com