مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1362 تا 1365
    دیپلم انسانی
    / معدل 18
https://.com