مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا هم اکنون
    کارشناسی ارشد مهندسی مواد
    گرایش مواد مرکب /دانشگاه صنعتی شاهرود
  • 1390 تا 1394
    کارشناسی مهندسی مواد
    گرایش متالورژی صنعتی /دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل / معدل 15.87
https://.com