مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1383 تا 1387
  کارشناسی الکترونیگ
  گرایش کاردانی: الکترونیک و ابزار دقیق و کارشناسی :مهندسی الکترونیک از /دانشگاه آی تی آی شیراز / معدل 18

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۴
  کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
  مهندسی برق/ مهندس الکترونیک 3

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1387
  سابفه تدریس الکترونیک در سازمان فنی و حرفه ای ساابقه تدریس الکترونیک ،مدار، مدارات منطقی ، ماشین .و زبان انگلیسی

افتخارات

 • 1395

علایق و فعالیت های داوطلبانه

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • آشنایی با نحوه کار ، تعمیر و نگهداری سیتم های الکترونیک صنعتی ،نیو ماتیک و هیدرولیک- آشنایی با سیستم های برودتی- آشنایی با gmdss- آشنایی با مفاهیم شبکه
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • آشنایی با نحوه کار ، تعمیر و نگهداری سیتم های الکترونیک صنعتی ،نیو ماتیک و هیدرولیک- آشنایی با سیستم های برودتی- آشنایی با gmdss- آشنایی با مفاهیم شبکه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com