مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد
  /دانشگاه
 • 1391 تا 1395
  کارشناسی
  /دانشگاه / معدل 17.72

پروژه ها

 • 1394

افتخارات

 • 1395

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • digital signal processing
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Image Processing
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • sound processing
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • میکروکنترلر AVR
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • FPGA
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • MATLAB
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • C Programming
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • C++ Programming
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • cadence
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • PCB Design
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Proteus
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • digital signal processing
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Image Processing
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • sound processing
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com