مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1394 تا 1392
    فوق دیپلم کامپیوتر
    گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد یادگار امام / معدل 15.15

پیشینه شغلی

  • دی ۱۳۹۱ تا مهر ۱۳۹۵
    فروشگاه مبل پایتخت
    بازاریابی و فروش/ فروشنده
https://.com